MushingDC
ZeroDC

Historie vzniku Musher´s klubu Děčín

V začátcích tohoto sportu v 80. letech minulého století všichni závodníci nepatřili do žádného klubu a závodili vždy sami za sebe. Při závodech se dodržovala pouze všeobecně uznávaná pravidla, která koncem 80. let dostala i písemnou právní formu. Závody byly financovány z různých zdrojů, na počátku 90. let již výhradně soukromých. V roce 1994 se objevila šance na získání zdrojů z fondů ČSTV a došlo i ke sblížení dvou organizací, které původně pracovaly proti sobě. Vytvořením celorepublikového svazu došlo k zapsání pod ČSTV a vedlo ke vzniku mnoha regionálních klubů. Náš klub vznikl 1. 7. 1994 se třinácti zakládajícími členy. Postupně se nám rozšiřovala členská základna a na konci 90. let jsme patřili mezi nejpočetnější a také nejúspěšnější musher klub v republice. V této době naši jezdci kralovali republikovému mistrovství ve většině kategorií.

V roce 2001 a 2002 vybojovali dva závodníci z našeho klubu tituly Mistrů Evropy.

Od roku 1995 pravidelně pořádáme závody psích spřežení, zejména na děčínském Sněžníku. Tři závody seriálu mistrovství republiky jsme uspořádali také v Jiřetíně pod Jedlovou, odkud se ale hlavně z logistických důvodů vracíme k pořádání závodů na domácím Sněžníku.